Духовно развитие

Много често явление, във почти всички религии и съвременни култури е злоупотребата с думата "духовен" или "духовност". Духовен означава пряко свързан с Бог. Духовен е единствено онзи, който е развил своето вътрешно същество до най-високата възможна степен - равно на Светия Божи Дух.

Духовност е пряко свързаната с Бог наука за развитие и освобождаване на най-вътрешното във всяко човешко същество - сърцевината, създадена по "Божи образ и подобие".

Истинското духовно развитие може да бъде постигната само чрез истинско духовно учение и истинска духовна техника, каквато е Крия Йога, разтваряща човешкото "Его" в пламъка на божествената Любов и заместваща "Его" ориентирания "дух" (интелект) със Светия Божи Дух. Такова учение се предава единствено от истински Гуру ( постигнал единение с Бог в сегашното си прераждане ) или "Аватар" ( който идва директно от Бог и се завръща обратно при Бог, след изпълнение на мисията си, но който също трябва да стигне до реализация на Бог в настоящето прераждане ).

В тази връзка, духовността и духовното развитие са отвъд всякакви религии, философии, теории и науки. Бог няма религия. Бог е Светия Дух. Бог е Любов. Бог е отвъд всичко - Създателят на всичко и Източникът на цялата Любов.

Ако желанието ви да се завърнете при Бог е искрено и усилията за това - истински, ще получите цялата необходима помощ за да постигнете крайната си цел. Ние можем да го засвидетелстваме!

God loves you

През последните 10+ години от своя живот се придържам към едно абсолютно правило, валидно за всеки: "Съветвай, или учи другите, само на ТОВА, което си постигнал и усъвършенствал САМ". Едно ЕДИНСТВЕНО изключение е когато следваш учението на ИСТИНСКИ ГУРУ, стигнал си в най-напредналата фаза и имаш разрешение да предаваш определена част от това учение на другите.

В този раздел ще намерите малко помощ и вдъхновение за първите си стъпки по пътя обратно у Дома - в Божия свят на Любов и Светлина.Happy Hearts


Духовно пробуждане опитности на един търсач на истината и пробуждането му за метафизичната действителност, любовта и Бог.

Духовен прогрес - коя е първата стъпка и как се променя живота ти след това. Чудесата са винаги около нас, само чакат да ги привлечеш.

Събуждане на Кундалини Събуждането на Кундалини не нищо друго а внезапна редукция на съпротивлението ( редукция на Его-то ).

Закон за кармата научи как и защо ни сполетяват нещастия, болести и злополуки и как да променим всичко и поемем контрол над собствения си живот

Божествени Правила за живот висши правила за щастлив и изпълнен с любов живот по твоя път към Бог.

Крия Йога откъде идва, каква е целта и същността на свещената техника и как и откъде да получим посвещение в нея.

Духовното напътствие и духовно присъствие са резултат от осъзнати приоритети - как го получавам и как се проявява то.

Смърт - Определение на смъртта най-важното събитие в живота на човек е все още най-избягваната тема за разговор. Вратата на смъртта е врата към истинския живот.

Духовност - Научи значението, определението и обяснението на думата духовност. С линкове към духовното учение за любовта.

Нирвикалпа Самадхи - Определение на думата от Духовна енциклопедия

Маха Самадхи - Определение и значение на Маха Самадхи.
Духовна консултация и помощ за всички, които желаят. Най-удобният начин в момента е посредством Skype - подробности и потвърждение по email:email