Събуждане на Кундалини

Събуждане на Кундалини не може да има тъй-като, до известна степен, тя винаги протича през човешкото тяло. Събуждането на Кундалини не нищо друго а внезапна редукция на съпротивлението ( редукция на Его-то ), което е резултат от множеството духовни блокади и карма натрупани през настоящето, всички минали прераждания и престоя в различните сфери на вибрация около земята на определения индивид. То може да бъде причинено от 'инцидент', специални практики насочени към това или най-вече от съзнателен духовен прогрес.

Кундалини Шакти е Космическата Жизнена Сила, която поддържа живота на всичко в безкрайното Божие Творение. Бог е източника на Кундалини - тя идва от Бог и се връща отново при него. Потокът на Кундалини през човешкото тяло минава по главните енергийни меридиани ( нади ) и предизвиква въртенето на чакрите. Всяка чакра се върти в посока обратна на съседната си. Едни и същи чакри на мъжа и жената се въртят в противоположна посока.

Първото ми "събуждане" на Кундалини дойде скоро след втората ми визита при Ханс в Германия, като всъщност аз започнах да усещам повишен поток на енергия през тялото си още докато бях там. Прекарах 3 безсънни дни и нощи, повечето време по гръб, като почти не слагах храна в устата. Без някой да ми каже дори, взех най правилното решение за поведение - лежах дълбоко релаксиран без никакви други дейности и разсейване. Огромен поток от енергия протичаше през тялото ми, а в ушите си чувах силно бучене. В последващите години имах многократни "събуждания" на Кундалини за часове или дни.

Към широко разпространените "учения" за Кундалини, мога да кажа само, че всеки за когото е настъпил този момент и е с НЕПРЕДУБЕДЕН ум, може да усети / види посоката на енергията през тялото си. Предубеденият ум изкривява яъзприятието - спомнете си класическия пример с горещо и студено. В тези "учения" за Кундалини ще срещнете и предупреждението в никакъв случай да не практикувате "събуждане" на Кундалини без инструктор и да спрете ако усетите, че енергията започне да се увеличава. И ако сте стигнали твърде далече, да потиснете това състояние, защото можете дори да умрете.

Most valuable

И така стигаме до въпроса: "Каква е вашата цел?" Ако тя е свързана с продължаване преражданията ви на тази планета, то наистина потискането на Кундалини е наложително. Ако обратно, целта ви е да се присъедините към света от Светлина и Любов, който Бог е сътворил за всички нас, то пълният поток на Кундалини Шакти е вашият помощник. Максималният поток на Кудалини е необходим за съзнателното и окончтелно напускане на физичското тяло и постигане на Maha Samadhi ( изписвам го умишлено на английски, поради възприетото погрешно произношение "самадхи" в българския език ).

Събуждането на Кундалини е благословия от Бог. Съдействайте му максимално, докато и последната частица от карма бъде отнесена, Отложете всякакви ангажименти. Дългите разходки в природата ( по възможност в гори с вековни дървета ) ще балансират енергийната ви система и спомогнат за правилното протичане на енергията. Редовната практика Крия Йога, разбира се, е най-добрия начин за увеличаване потока Кундалини по балансиран път.

Бог е Любов!

георги
Духовна консултация и помощ за всички, които желаят. Най-удобният начин в момента е посредством Skype - подробности и потвърждение по email:email