Смърт

Духовна енциклопедия:
Определение на смъртта

Загуба на контрол над физическото тяло. Съчетана е винаги с превключване на съзнанието от физическото към метафизическо ниво - в повечето случаи астралното, понякога и в по-високи измерения, в зависимост от духовното осъзнаване на "умиращия" в резултат на неговото духовно развитие.

Всяка смърт е една възможност за евентуална стъпка към абсолютната свобода в Бог - в зависимост от оставащите привързаности на индивида и готовността му да се научи да обича всички във всяка една ситуация.

Причина за смъртта

различните причини, в зависимост от духовната ситуация на всеки отделен индивид:

 1. в резултат от натрупване на карма, грешки или пагубна дейност срещу творението, векторната сума от всички действащи върху отделен индивид сили причинява загубата на контрол над физическото тяло. Този вид смърт, следователно, включва всички нещастни случаи и злополуки, болести и даже самоубийството - последното е просто пълна загуба на контрол над сътворената и натрупана от индивида карма.
 2. като резултат от успешно приключени духовни "уроци" в определена среда.
 3. като резултат от завършена духовна задача или план на земята. Този вид смърт може да настъпи във всяка възраст.
 4. като резултат от Маха Самадхи - може да бъде постигнато единствено от свободни души в резултат от преки лични усилия и духовен прогрес.
 5. като резултат от Божието милосърдие да освободи страдащата душа - може да настъпи във всяка възраст и ситуация, включително и посредством болест. Най-често е в резултат от разтваряне на привързаността към всички същества във физическо тяло и постигане на вътрешен мир с всички - след интензивни подготвителни молитви и предаване ВСИЧКО на Бог!

Видове смърт

различните начини на човек да умре, в зависимост от неговия духовен прогрес и постижения преди смъртта:

 1. внезапна смърт - по каквато и да е причина - без никаква предварителна подготовка и предупреждение
 2. по-зрелите души, често мирно се отделят от тялото по време на сън след като съзнателно са разчистили своя живот
 3. мирно и съзнателно отдалечаване от физическото тяло - в по-високите сфери на вибрация - или дори при Бог
 4. някои хора, при които отсъства ИСТИНСКА духовност, могат да преживеят тежка борба със смъртта и дълги битки с болести и болка, докато накрая изгубят контрол над физическото си тяло. В повечето случаи, това е причинено от неразтворени привързаности към материалния свят, към вещи, нерешено наследство, нерешени проблеми с другите
 5. загуба на контрол над физическото тяло от страна на душата, като тялото остава живо, но без душата, която го е обитавала - празни тела
 6. последният и най-добър начин е е мирното и напълно съзнателно изоставяне на тялото, в пълно единство и хармония с Бог, като резултат от най-интензивна духовна подготовка, живот изпълнен с любов и служба в името на Бог

Love death

Резултати от смъртта

различни са резултатите, последица от смъртта - като например:Оригиналният текст на английски: "Death"е част от "Spiritual Treasures - Final Edition"


виж също Spiritual Encyclopedia
Духовно Развитие | С Любов | Молитва за Любов | Витлеемската Звезда

Начало | Въведение | Контактна информация | Карта на сайта