Щастието

Bumping Heart

Източникът и предпоставките да изпитаме щастие

Щастието е нещо, към което всички се стремим, но в повечето случаи търсим в неправилната посока и от външни източници като: власт, пари, собственост, опиати, слава и пр. Необходими са десетилетия опит и промяна в начина на мислене за да открием, че източника на щастие е бил винаги с нас - собственото ни сърце. Като поглеждам назад в живота си ясно виждам, че във всичките случаи когато съм бил малко или повече щастлив, винаги е имало още най-малко едно същество от другата страна. Ако никой друг - Бог. И щастието е било винаги в резултат на любовта, протичаща между участниците в ситуацията. От сегашната си позиция мога да определя два типа ситуации, в които се ражда щастие и които искам да илюстрирам със случки от моя живот.

Случаи на даване/помощ и споделяне - даваме/помагаме или споделяме с някого в нужда в точно определен момент

Със съпругата ми пътувахме през една от най-бедните страни в Централна Америка. В едно малко провинциално градче, докато чакахме автобуса, се отбихме в магазина на една бензиностанция да сменим пари и хапнем нещо набързо. Когато излязохме навън видях малко момче, което спеше на земята облегнато на стената на магазина. Изглеждаше много уморено и гладно. Приближих се тихо до него и го докоснах по ръката за да го събудя и му дам пари за храна. Тъй-като не се събуди, пъхнах парите в горния джоб на ризата му и тихо се отдалечих. Не бях направил и двайсетина крачки, когато небето сякаш се отвори и вълна от блаженство се изсипа отгоре ми. Потокът от любов през тялото ми беше толкова силен, че сълзи изскочиха на очите ми. Изгубих чувство за физическото си тяло и сърцето ми танцуваше като лудо. Нямаше нужда да се обръщам назад за да разбера, че малкият се беше събудил и намерил парите в джоба си. Вярвам, че някои са изпитвали поне веднаж в живота си това чувство, за което няма думи да бъде описано. Разговарял съм обаче и с хора които, както те споделят, никога не са изпитвали подобно нещо. Следователно нещо им е липсвало.

Предпоставките да изпитаме щастие са:
  1. Връзката с Бог (Open for God). То е както в електрическата верига: крушката свети само когато е свързана с Източника.
  2. За да получим щастие, трябва първо да го създадем у другите.

Да правиш щастлив = да бъдеш щастлив

Happy hearts

Случаи на получаване - получаваме чиста любов от друго същество

В миналото на моя семеен живот определено се провалих - не полагах никакви усилия да бъда истински баща и съпруг и направя любимите си същества щастливи. Това бяха и най-мъчителните за мене спомени от миналото, които се връщаха отново и отново. Случи се така, че по-малката ни дъщеря "умря" от левкемия през лятото на 2005 година. Както вече съм споменал в Смърт на любим човек, тя никога не ми е липсвала. Но определено ми липсваха всичките онези случаи от миналото, когато съм можел да я обичам и направя щастлива, но не съм го правил. И дори обратното: на моменти съм се държал с нея отвратително. Може би сега си представяте как съм се чувствал, когато всички онези спомени се връщаха обратно. И не можех да направя нищо за да поправя грешките си, защото нея просто я нямаше. Знаех със сигурност, че всичко е простено вече, но все пак не се чувсвах добре. След известно време обаче, тя започна да идва при мен, ей така посред бял ден, за да ме люби - чиста ангелска любов. И не само това, започна да идва и в моите "сънища". Защо ли? Ами за да ми даде възможност да изживея отново всички онези ситуации, за които се укорявах, и разтворя миналото ни в любов. И ние играем и се радваме и сме щастливи. Истински щастливи.

И така моят отговор на това откъде идва щастието е:

Щастието идва отвътре, от сърцето ни и от сърцата на всички останали, които сме направили щастливи и ни обичат.

Щастието е резултат от любовта протичаща през нас. Божията Любов - нашата същност и вечна съдба.

цветовете на дъгата

Любов и РомантикаВитлеемската ЗвездаС ЛюбовМолитва за Любов

***
Духовно развитие | Заглавна Страница Щастлив Живот

***