Божествени Правила за живот по твоя път към Бог

Яма и Нияма могат да ни помогнат да спрем отдалечаването си от Бог, посредством прекратяване причиняването на каквато и да е Карма ( виж "Закон за кармата" ). От тук вече трябва да вървим по-нататък по своя път към Бог. Необходимо е обаче да следваме някои прости, но много по-висши правила на живот по своя път обратно към Бог. Един набор от правила, който ще ни помогне да разтворим всяка Карма и отворим сърцето и душата си за всички други около нас и в Божието творение и ни позволи да започнем активното развитие на своя Божествен потенциал от Любов към всички същества на тази планета и отвъд.

Това ще ни позволи активно да заживеем първата и велика заповед,

единствения истински закон, който идва директно от Бог.

Обичай Всички

Тези правила ще ни подготвят за едно дълго пътуване през много различни измерения и сфери на вибрация, светове и вселени, докато станем едно с Бог и свободни във вечността.

Ето някои от Божествените правила за нашето ежедневие и по пътя ни към Бог

разрешавай всички. каквито и да са, ситуации посредством всемогъщата сила на Божествената Любов

призови Божието съдействие, когато имаш нужда от помощ

отвори се за цялата Божествената Любов и Блаженство, които Бог изпраща непрекъснато

служи на Бог, служейки на неговите изгубени и нуждаещи се деца в цялото Негово творение

споделяй това, което имаш с всички онези, които имат малко или нямат нищо

прави другите щастливи където и да са и ти ще бъдеш щастлив навсякъде

обичай всички хора всеки ден, и ти ще бъде обичан всеки ден

научи се да обичаш и изцеляваш като истинско Божие дете

помогни на другите да намерят своя път към Бог,

защото всички ние сме едно Божествено Семейство в Бог

Научи всичките духовни уроци, които сега животът ти предлага

и бъди готов всеки ден да последваш поканата на Бог да се присъединиш към него

ограничи личните си вещи до това, което можещ да носиш на собственото си тяло

и това, което ти е необходимо за да си вършиш работата, служейки на Бог

притежавай толкова собствена земя, с колкото ти лично можещ да се справиш

притежавай толкова жилищно пространство, в колкото ти и твоето семейство можете да живеете по едно и също време

никога заемай пари на другите,

ако имаш повече, отколкото ти трябват за следващите няколко дни или седмици,

сподели ги с тези в нужда

сподели всичките си материални вещи, които имаш в излишък

на това, което реално използваш или от което се нуждаещ през тези дни и седмици с тези, които се нуждаят

обичай всяко едно същество на тази планета и отвъд

и се отвори за цялата Благословия и Любов, идващи директно от Бог, или чрез Неговите деца и творение

не забравяй по време на последното си пътуване:

Бог е Любов

Бог е благодат

Бог е милосърдие

Бог е отвъд всяка проявление на форма или цвят

Бог е отвъд всички Светци, Ангели, Буди, Бодхисатви, ...

единението с Бог е да бъдеш едно без други

Всемогъщата Божия Любов ще те извиси, докато станеш едно с Бог,

ако поддържаш цялото си внимание фокусирано на Божествената Любов

бъди свободен

бъди Божествен

Любовта е истината на твоето Същество,

защото Любовта е Божията истина


Оригиналният текст на английски: "Divine rules for Life" е част от "Spiritual Treasures - Final Edition"