Духовност

Духовна енциклопедия:
Определение на "духовност" и "духовен"

Духовност е дума, с която често се злоупотребява - истинското и точно определение за духовност е: пряко свързан с Бог начин на съществуване или развитието на такъв. Духовен е този,който е развил своето истинско божествено същество до там, че неговият дух е равен на Светия Божи Дух. Най-високото духовно постижение изобщо.

Духовност е свързания с Бог метод на развитие или освобождаване на сътвореното от Бог най-вътрешно наше същество - сърцевината на всеки един от нас "създадени по Божия образ".

Истинската, свързана с Бог духовност, се постига посредством точното прилагане на духовни учения и духовни техники, които правят човешкото "Его" да се стопи в пламъка на божествената Любов, а "Его" ориентирания дух, наречен още интелект, да бъде заместен със Светия Дух Божи. Такива истински духовни учения могат единствено да бъдат дадени от Гуру или Аватар. Тъй-като само онези, които са постигнали или единение с Бог, както всеки Аватар, или висока степен на реализиране на божествена духовност, както всеки истински Гуру, могат да просветлят и издигнат духа на другите посредством силата на Светия Дух.

Тъй-като цялото човечество е създадено от Бог, всеки един от нас има,по едно или друго време, подтик да развие отново подтиснатата си духовност. Духовността е нашата истинска същност и духовното развитие е най-прекия начин към намирането на решения за мир и любов в цялото творение.

Целият живот на земята няма нищо друго, освен една единствена цел: развитие на нашата духовност до там, че да се освободим от духовното невежество, да се освободим от егоистичния или вреден начин на поведение, свободни да се завърнем в нашия вечен дон в Бог. Истинската духовност води винаги до свобода в Бог.

Всичко друго, освен пряко свързаното с Бог развитие, не бива да се нарича духовно или духовност. Много пътища в човешкото развитие водят в съвършено различни посоки - далеч от Бог!

Първоначалните намерения на всяка религия, или църква, някога са били да подкрепят, насърчават или учат на истинска духовност сред всички. Тези намерения обаче са се провалили в много религии. Развитието на истинската, свързана с Бог духовност, е отново под Неговото пряко ръководство, независимо от която и да е религия или църква. Макар, че някои духовни групи все още могат да притежават истински духовни учения, мнозинството отдавна са започнали Его ориентираната злоупотреба с тези учения. Развитието на истинска духовност е независимо от всякаква църква или религия - Бог няма религия - Бог е Светия Дух!

Крайното излекуване на духа става когато сме с Бог, в резултат на правилно духовно развитие. Това означава, че истинската духовност се постига след единение с Бог - обикновено след "смъртта" или след Маха Самадхи. Частично, една по-висока истинска духовност може да бъде постигната по време на продължително или многократно Нирвикалпа Самадхи, като подготовка на индивида за духовна работа в качеството си на Гуру.Оригиналният текст на английски: "Spirituality"е част от "Spiritual Treasures - Final Edition"


виж също Spiritual Encyclopedia
Духовно Развитие | С Любов | Молитва за Любов | Витлеемската Звезда

Начало | Въведение | Контактна информация | Карта на сайта