Крия Йога - цел и същност

Откъде идва и каква е целта на Крия Йога

Свещената техника Крия Йога е сътворена от Бог и е дар за цялото човечество. Ето защо Крия Йога не принадлежи на никоя цивилизация, държава, организация или личност, и никой няма авторско право над нея. В продължение на хилядолетия, обаче, техиниката на Крия Йога е пазена в тайна от различни групи, учения и религии, а в по-новата история и от организации. Оттам и погрешната представа на хората за произхода и целта на техниката.
Всеки, който искрено желае това, може да получи посвещение ( Дикша ) в техниката директно от Бог. Единствено условие е човек да бъде достатъчно "отворен" за Бог и да се подготви за това.

Оригиналът на цялостното учение е достъпен също така и в Интернет ""Spiritual Treasures - Final Edition"" и се разпространява чрез торент файл
Kriya_Yoga_Spiritual_Treasures.torrent
със следните ключови параметри за проверка на автентичността
data- file name: Spiritual_Treasures.tar.bz2
md5sum 54d1622ea2d03c29cbce6ab7ef5ccf4a
sha1sum c7aa15bd77382cb9fa1515c8bc24f7f19d50038e
Bittorrent info hash: 8e0d636d4e7489ca55b5fd1ab044dc80ea2d15ba

Крия Йога се отнася за Любовта и Бог.
Целта на Крия Йога е една - достигане пълно единение с Бог и реализация на Бог.

God loves me

Ако все още искате Гуру във физическо тяло, то имайте предвид следното:

  • да намериш истински Гуру, ако изобщо го има, е като да намериш сто каратов диаманд;
  • само дълбока молитва към Бог и истински любящо сърце биха ти разкрили съществуването на такъв;
  • истинският Гуру е: който е постигнал пълно единение с Бог и реализация на Бог в настоящото си прераждане. Или с други думи: минал през вратата на смъртта ( Maha Samadhi ), и обратно в мъртвото тяло. Само такъв Гуру може да те води към Бог.
  • истинският Гуру няма нужда от физическо тяло за да те води към Бог
  • и накрая: Бог е директния Гуру на всички.

Ако пък вече имате своя Гуру, то погледнете го в очите и скромно попитайте "Ти познаваш ли Бог? Стигал ли си до Бог в настоящия си живот?"

Връзката Гуру - ученик е вечна.

И така, какво е всъщност Крия Йога?

Крия Йога е комбинация от работа за благото на ВСИЧКИ - човешки същества, животни, растения, минерали, природа, планета и необятното Божие творение - плюс свещената техника на Крия Йога.

Работата за благото на всички не е нищо друго а приложената на практика ЛЮБОВ към всички. Не е необходимо да изучаваш свещени писания, да четеш книги и философски трактати - "Обичай всички" се побира дори в мозъка на малко дете. Обичай, но не с мозъчните си клетки, а работейки активно за благоденствието на останалите. Работейки с двете си ръце всяка работа, която е необходима. Като пример са всички онези, които хранят и поддържат тази планета - фермери, рибари, миньори и всички, които са там където помощта е най-необходима.

След месец март 2001 година, времето което считам за начало на своя път към Бог чрез Крия Йога, в продължение на около 8 години работата ми се състоеше в грижи за едни от най-нуждаещите се от такава. В САЩ има заведения, наречени Nursing Homes, където много хора завършват живота си: стари, умиращи, тежко болни, приковани на легло, парализирани и т.н. Хора, които имат нужда да бъдат хранени, обличани, измивани, къпани, почиствани, сменяни, премествани, облекчавани. Всичко това, и още други работи, се извършва от един човек - Nursing Assistant.

Тази работа ми даде изключително много и ускори духовното ми развитие. Препоръчвам я на всеки, който искрено се стреми към Бог, защото тя е наистина част от ПЪЛНАТА КРИЯ ЙОГА.

Духовен прогрес е възможен само в реалния живот - там, където са проблемите и нуждите, където хората гладуват и студуват, където умират. Колкото по-трудно, толкова по-добре. Колкото повече "нещо" изглежда, че не за тебе и умът те съветва да стоиш настрана, толкова повече това е "нещото", през което наистина трябва да преминеш за да вървиш напред. "Его"-то винаги избира лесния път, на "най-малкото съпротивление", но пътя на "Его"-то е знаен - отново до тази планета. Прераждане след прераждане.

Бог винаги ни дава най-доброто, защото ни обича. От нас зависи само да кажем "ДА"

георги
Духовна консултация и помощ за всички, които желаят. Най-удобният начин в момента е посредством Skype - подробности и потвърждение по email:email